Ein hadroddiadau

Rydyn ni’n cyfieithu pob arolygiad o wasanaethau yng Nghymru i’r Gymraeg. Rydyn ni’n cyfieithu pob adroddiad blynyddol ac adroddiadau ar arolygiadau thematig sy’n cynnwys gwaith maes yng Nghymru i’r Gymraeg.

Cynllun Iaith Gymraeg

Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth gyflawni ei arolygiadau yng Nghymru, yn trin y Gymraega’r Saesneg ar sail cydraddoldeb. Mae gan Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi Gynllun Iaith Gymraeg sy’n amlinellu’r modd rydyn ni’n darparu gwasanaethau yn y Gymraeg. Cymeradwywyd hyn gan Fwrdd Cymraeg ar 04 Mai 2011.

Darllenwch ein hadroddiad diweddaraf

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol: arolygiadau o wasanaethau prawf (2019-2020)

Adroddiad Blynyddol: arolygiad o wasanaethau troseddwyr ifanc (2019-2020)

Adroddiad Blynyddol: arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid (2018-2019)

Adroddiadau Arolygu: Cymru

Arolygu gwasanaethau troseddu ieuenctid yng Nghaerdydd (2020)

Arolygiad ar y Cyd o Drefniadau Amddiffyn Plant (ACDAP): Casnewydd, Rhagfyr (2019)

Arolygiad ar y Cyd o Drefniadau Amddiffyn Plant (ACDAP): Casnewydd, Rhagfyr (2019)
– Crynodeb pobl ifanc

Arolygiad o wasanaethau prawf yn adran Cymru Cwmni Adsefydlu Cymunedol Caint,
Surrey a Sussex (2019)

Arolygiad o Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Cymru (2019)

Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid Bae’r Gorllewin (2019)

Adroddiadau Arolygu: Cymru a Lloegr

Gwaith y gwasanaethau prawf dros gyfnod pandemig Covid-19 (2020)

Gwaith y gwasanaethau troseddwyr ifanc dros gyfnod pandemig Covid-19 (2020)

Adolygiad thematig o ddiwylliant ac arferion galw unigolyn yn ôl i’r carchar (2020)

Arolygiad thematig o’r broses ymchwilio ac adolygu Troseddau Difrifol Pellach SFO (2020)

Arolygiad o’r swyddogaethau canolog sy’n cynnal y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (2020)

Rheoli a goruchwylio dynion sydd wedi’u dyfarnu’n euog o droseddau rhyw (2019)

Cam-drin domestig: gwaith Cwmnïau Adsefydlu Cymunedol (2018)

 

Archif: Adroddiadau Cymraeg (cyn 2018 )