Ein hadroddiadau

Rydyn ni’n cyfieithu pob arolygiad o wasanaethau yng Nghymru i’r Gymraeg. Rydyn ni’n cyfieithu pob adroddiad blynyddol ac adroddiadau ar arolygiadau thematig sy’n cynnwys gwaith maes yng Nghymru i’r Gymraeg.

Cynllun Iaith Gymraeg

Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae Arolygiaeth Prawf EF wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd, wrth gynnal ei harolygiadau yng Nghymru, yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Mae gan Arolygiaeth Prawf EF Gynllun Iaith Gymraeg sy’n nodi sut rydym yn darparu gwasanaethau yn Gymraeg. Cymeradwywyd hyn gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 20 Chwefror 2024.

Darllenwch ein hadroddiad diweddaraf

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2022-2023: Arolygiad o’r gwasanaethau prawf (2023)

Adroddiad Blynyddol 2022: archwiliadau o wasanaethau troseddau ieuenctid (2023)

Adroddiad Blynyddol 2021: Arolygiad o’r gwasanaethau prawf (2022)

Adroddiad Blynyddol 2021: archwiliadau o wasanaethau troseddau ieuenctid (2022)

Adroddiad Blynyddol 2019-2020: Arolygiadau o wasanaethau prawf (2020)

Adroddiad Blynyddol 2019-2020: Arolygiad o wasanaethau troseddwyr ifanc (2020)

Adroddiad Blynyddol 2018-2019: Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid (2019)

Adroddiadau Arolygu: Cymru

Arolygiad o wasanaethau cyfiawnder ieuenctid yn Sir y Fflint (2024)

Arolygiad o wasanaethau cyfiawnder ieuenctid yng Nghasnewydd (2024) 

Arolygiad o wasanaethau cyfiawnder ieuenctid: Conwy a Sir Ddinbych (2024)

Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid yn Sir Gaerfyrddin (2024)

Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid Gwynedd ac Ynys Môn (2024)

Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid yn Sir Fynwy a Thorfaen (2022)

Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid yn: Blaenau Gwent a Chaerffili (2022)

Arolygiad o’r gwasanaethau troseddau ieuenctid ym Mro Morgannwg (2022)

Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid ym Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Pen-y-Bont ar Ogw (2022)

Arolygiad o wasanaethau troseddu ieuenctid yng Nghastell-nedd Port talbot (2022)

Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid yn: Powys (2022)

Arolygiad o wasanaethau troseddwyr ifanc yng Nghymru Abertawe (2022)

Arolygiad o’r gwasanaethau prawf yn: Uned Gyflawni’r Gwasanaeth Prawf, Gwent, rhanbarth Cymru (2022)

Arolygiad o’r gwasanaethau prawf yn: Uned Gyflawni Gwasanaethau Prawf Abertawe Castell-nedd Port Talbot (2022)

Adolygiad ar y cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA): Castell-nedd Port Talbot (2021)

Arolygu gwasanaethau troseddu ieuenctid yng Nghaerdydd (2020)

Arolygiad ar y Cyd o Drefniadau Amddiffyn Plant (ACDAP): Casnewydd, Rhagfyr (2019)

Arolygiad ar y Cyd o Drefniadau Amddiffyn Plant (ACDAP): Casnewydd, Rhagfyr (2019)
– Crynodeb pobl ifanc

Arolygiad o wasanaethau prawf yn adran Cymru Cwmni Adsefydlu Cymunedol Caint,
Surrey a Sussex (2019)

Arolygiad o Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Cymru (2019)

Arolygiad o wasanaethau troseddau ieuenctid Bae’r Gorllewin (2019)

Adroddiadau Arolygu: Cymru a Lloegr

Gwaith y gwasanaethau prawf dros gyfnod pandemig Covid-19 (2020)

Gwaith y gwasanaethau troseddwyr ifanc dros gyfnod pandemig Covid-19 (2020)

Adolygiad thematig o ddiwylliant ac arferion galw unigolyn yn ôl i’r carchar (2020)

Arolygiad thematig o’r broses ymchwilio ac adolygu Troseddau Difrifol Pellach SFO (2020)

Arolygiad o’r swyddogaethau canolog sy’n cynnal y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (2020)

Rheoli a goruchwylio dynion sydd wedi’u dyfarnu’n euog o droseddau rhyw (2019)

Cam-drin domestig: gwaith Cwmnïau Adsefydlu Cymunedol (2018)

 

Archif: Adroddiadau Cymraeg (cyn 2018 )