Gyrfaoedd

Men listening in a group
Croeso i Yrfaoedd Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi.

Yma, fe gewch chi wybodaeth am ein swyddi gwag ar hyn o bryd, cyfle i gwrdd â’n staff, a gwybod pam ein bod wedi ymrwymo i gael gweithlu amrywiol a chynhwysol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n siaradwyr Cymraeg.

 

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Rydyn ni’n cynnig amgylchedd lle mae’r holl staff yn cael eu croesawu ac yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial. Ein nod yw cael gweithlu sydd yr un mor amrywiol â’r gwasanaethau rydyn ni’n eu harolygu, ac sy’n deall byd heriol gwasanaethau prawf a chyfiawnder ieuenctid.

Y Prif Arolygydd Prawf Justin Russell