HMP & YOI Cardiff

Date of publication
13 December 2016
Inspection
Report type
Prison and YOI inspections
Locations
Cardiff/Caerdydd
Wales

Report on an unannounced inspection of HMP & YOI Cardiff (25–26 July, 1–5 August 2016)

HMP & YOI Cardiff (597.51 kB)

Adroddiad ar arolygiad dirybudd o Garchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd (Gorffennaf 25-26, Awst 1-5 2016)

Garchar Ei Mawrhydi a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Caerdydd (691.56 kB)

HMP & YOI Cardiff Action Plan (13 March 2017)

HMP & YOI Cardiff Action Plan (64.31 kB)