De Cymru, Adroddiad Arolwg Ymddygiad Gwrthgymdeithasol