South Wales PEEL report published/Cyhoeddi adroddiad PEEL De Cymru 

Today we published South Wales Police’s latest PEEL report.

PEEL is HMICFRS’s assessment of police forces in England and Wales. PEEL stands for police effectiveness, efficiency, and legitimacy.

Get the report

PEEL 2021/22 – An inspection of South Wales Police

Cyhoeddi adroddiad PEEL De Cymru

Heddiw cyhoeddwyd adroddiad PEEL diweddaraf Heddlu De Cymru.

PEEL yw asesiad HMICFRS o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Ystyr PEEL yw effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr heddlu.

Cael yr adroddiad

PEEL 2021/22 – Arolygiad o Heddlu De Cymru