Cymraeg

Croeso i wefan Arolygiaeth Cwnstabliaeth

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth, yn arolygiaeth annibynnol a ariennir gan y Swyddfa Gartref.

Mae’r wefan hon yn darparu gwybodaeth am yr arolygiaeth ac yn dogfennu canfyddiadau eu harolygiadau.

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yn cynnal arolygiadau o sefydliadau a swyddogaethau’r heddlu ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd plismona yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.