Cymraeg

Croeso i wefan Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi

Mae’r arolygiaeth yn arolygiaeth annibynnol a ariennir gan y Swyddfa Gartref.

Mae’r wefan hon yn darparu gwybodaeth am yr arolygiaeth ac yn dogfennu canfyddiadau ein harolygiadau.

Ein gwaith

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi yn cynnal arolygiadau o sefydliadau a swyddogaethau’r heddlu ac yn adrodd ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd plismona yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Rydym hefyd yn cynnal arolygiadau o wasanaethau tân ac achub yn yr un meini prawf yn Lloegr yn unig.

Rydym yn adnewyddu’r dudalen hon o’n safle we ar hyn o bryd.