Diweddariadau y Cymharydd Troseddau a Phlismona

Ebrill 24, 2014

Data boddhad dioddefwyr troseddau a diweddaru i’r flwyddyn yn gorffen Rhagfyr 2013

Ionawr 23, 2014

Data boddhad dioddefwyr troseddau a diweddaru i’r flwyddyn yn gorffen Medi 2013

Sylwer: Yn unol â Deddf y Gwasanaeth Cofrestru 2007 Ystadegau a, ystadegau yn seiliedig ar ddata troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu wedi cael eu hasesu yn erbyn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol ac nid ydynt mwyach yn cael eu dynodi’n Ystadegau Gwladol. Gall yr adroddiad asesu llawn ar gael ar wefan yr Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig.

Tachwedd 14, 2013

Data cost a gweithlu diweddaru i’r flwyddyn yn gorffen Mawrth 2014

Hydref 17, 2013

Data ar foddhad Trosedd a Dioddefwyr diweddaru i’r flwyddyn yn gorffen Mehefin 2010/11/12/13. Mae’r rhan fwyaf o Grwpiau tebyg diweddaru.

Gorffennaf 18, 2013

Cafwyd data Trosedd, Boddhad Dioddefwyr a Datrysedig ei diweddaru i flwyddyn sy’n diweddu Mawrth 2010/11/12/13. Diweddarwyd y Goeden Troseddau.

25 Ebrill, 2013

Data trosedd wedi ei ddiweddaru i flwyddyn sy’n dod i ben ym mis Rhagfyr 2010/11/12.

24 Ionawr, 2013

Data trosedd wedi ei ddiweddaru i flwyddyn sy’n dod i ben ym mis Medi 2010/11/12.

Diweddariad 18 Hydref, 2012

Mae’r siartiau sy’n dangos data dros gyfnod o amser nawr yn dangos pedair blynedd; mae data wedi ei ddiweddaru i flynyddoedd sy’n dod i ben Mehefin 2009/10/11/12 (a 2013, lle y bo’n berthnasol).

15 Hydref, 2012

Y gallu i gymharu heddluoedd cyfoedion (grŵp mwyaf tebyg) ar gyfer rhai mathau o droseddau. Dewiswch ‘heddluoedd cyfoedion (grŵp mwyaf tebyg)’ o’r ddewislen ‘gyda’ yn Troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a gofnodwyd.19 Gorffennaf, 2012

Troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a gofnodwyd, ac Ansawdd gwasanaeth wedi ei ddiweddaru i flynyddoedd sy’n diweddu Mawrth 2010/11/12.29 Mawrth, 2012

Y gallu i gymharu heddluoedd Cymru yn uniongyrchol. Dewiswch ‘Holl heddluoedd Cymru’ o’r ddewislen ‘Cymharwch’.01 Chwefror, 2012

Data trosedd wedi ei ddiweddaru i flwyddyn sy’n dod i ben ym mis Medi 2009/10/11.